Žížalení,,ze mě je země“- které zvířátko to může o sobě říct ? Hádanka

Úvodní aktivita: novinářský rozhovor s paní žížalou -vhodná pomůcka třeba růžová šála s uzlem na konci (ale nemusí být)-vymýšlejte zajímavé otázky:

- co máte nejraději k jídlu?

-kde spíte?

-co děláte v zimě

- proč se vám říká dešťovka (např.knížce J.Čapka .O pejskovi a kočičce)-může se přečíst ukázka

-proč vylézáte po dešti na povrch ?

Tato část mapuje představy dětí o životě žížaly LECKDY BUDETE PŘEKVAPENI (třeba „žiju v jablíčku“)

Královna zvířat? Žížala-viz Jaroslav Svoboda:Ekozahrady  

Praktické činnosti :

Máte-li možnost zahrady, kompostu -dětské rýče

- jedna skupina dětí zkouší vyrýt žížalu (již připravená sklenice na pokus -viz domácí úkol

-druhá zatím vyrábí „hračku“- obyčejná tužka, podél ní dát ovčí rouno,klidně i promíchané barevně a potom obtáčet tužku i s náplní ve spirále-vznikne pružina s „náplní“.

Domácí úkol : na dno sklenice dáš žížalu , posypeš vrstvou hlíny (1-2cm), pak vrstva písku a střídáš vrstvy do zaplnění sklenice. Nahoru pod víko dáš zetlelý list či jino u pochoutku pro žížalu. Nezapomeň provlhčit . Zavřít, ale udělej otvory na vzduch , celou sklenici obtoč papírem, aby byla ve tmě. Po pár dnech zkontroluj, zda žížala již vrstvy promíchala. Potom vypusť zpět na zahradu

Knížka František z kompostu _hlavní hrdina žížala z kompostu hledá své místo a roli ve světě-zkouší postupně, co dělají kamarádi (beruška hovnivál, včela..ale moc mu to nejde) Nakonec zjistí, že jeho chodbičky provzdušňují půdu (souvislost se zadržováním vody v krajině) a umí skvělou hlínu .Je to veký pomocník na zahrádce.


Inspirace k jednotlivým knížkám (textům) je určena hlavně pro rodiny s nečtenáři (vycházíme z myšlenky projektu BOOKSTART -čtenářem se nestávám tím, že se naučím číst -potřebuji zážitky prožitky s knížkou v raném věku). Nedržím se v popisu pedagogických metodik (věřím, že pedagogové si činnosti vhodně zařadí do svých systémů) -jazyk pedagogiky by mohl trochu odrazovat rodiče, prarodiče, knihovníky ... Mé dílničky (tvoření) inspirované dětskou literaturou ve valné většině využívají jiné techniky než papír, pastelky, nůžky, lepidlo. A poslední specifikum - snažíme se práci s knihou situovat VEN do terénu (knížka to  má vedle rychlých médií -obrazovek velmi těžké), využívám zklidněný prostor parku, zahrady ,lesa a často provozujeme "hamaka čítárny". Jsme nezisková organizace, která si jako hlavní poslání a cíl své činnosti zvolila:

"umožnit  prožívání hodnot  

dětství v přímém 

kontaktu s přirozeným

 prostředím i v technickém 

a virtuálním 21.století"

Klíčové oblasti:

senzitivita

zákonitosti

výzkumné dovednosti a znalosti

 

Propojujících témata:

vztah k místu

osobní odpovědnost

přesvědčení o vlastním vlivu

environmentální postoje a hodnoty

kooperativní dovednosti