Kluk s křídly

kniha M.Jágr: Kluk s křídly (vyšlo také ve sborníku textů :Nefňukej, veverko)

Rodák ze Semil, malíř , kreslíř a ilustrátor vzpomíná lyricky na své dětství v tomto městečku (velmi vhodný text pro MZU)

Knížka může být startér, inspirace k několika tématům:

 ODPADY (překvapivě)

motivací -obrázek (perokresba Komenského náměstí z počátku 20.století – budova školy již stála, povozy, krámky )-otázka pro děti: kde jsou odpadkové koše a popelnice? To byli naši předkové takoví „bordeláři“-debata o tom, co si děti myslí, že je největší objem odpadů- a dojdeme k obalům. Jak to měli před více než 100 lety? Valnou většinu jídla měli samozásobitelsky , uskladněné ve vlastním sklepě, žádné převozy, mrazení, balení potravin jako dnes. Víte ,kdy vzniklo slovo poplenice? Až se začalo spalovat uhlí ,popel ze dřeva se mohl klidně zapracovat na zahradě, ale popel z uhlí už půdu ničil. Tedy kovové popelnice byly primárně na popel z uhlí.

Hra na třídění a hlavně nevytváření odpadu. Který odpad není odpad, ale zdroj ? Bioodpad.Více v lekci žížalení

EXOTIKA BLÍZKÉHO (šetrná turistika) -i nejbližší okolí může být zdrojem zážitků, prožitků

-dle obrázků v knize (Trosky, Kozákov) si s dětmi povídáme, kdo, kde a s kým byl?

Kam jezdíte na dovolenou? Viděl jsi západ (východ?) slunce u moře? Na Kozákově ? U vašeho domu -víš kde zapadá sluníčko u vás doma? Semily jsou ryclíková stanice, kam jezdíš na výlety vlakem ? Inspirace

KŔÍDLA  -motýlí - hry a vyrábění motýli 

Hra s padákem :Čáry máry v dutém stromě

                           housenka tam čaruje

                           zakuklí se (zabalíme dítě do padáku)

                           promění se

                           motýlka nám daruje (vyběhne dítko s hedvábný m šátkem)

Výtvarné hry-dekalk -otisky hustší barvy podle osy 

z ovčího rouna  

 

 


Inspirace k jednotlivým knížkám (textům) je určena hlavně pro rodiny s nečtenáři (vycházíme z myšlenky projektu BOOKSTART -čtenářem se nestávám tím, že se naučím číst -potřebuji zážitky prožitky s knížkou v raném věku). Nedržím se v popisu pedagogických metodik (věřím, že pedagogové si činnosti vhodně zařadí do svých systémů) -jazyk pedagogiky by mohl trochu odrazovat rodiče, prarodiče, knihovníky ... Mé dílničky (tvoření) inspirované dětskou literaturou ve valné většině využívají jiné techniky než papír, pastelky, nůžky, lepidlo. A poslední specifikum - snažíme se práci s knihou situovat VEN do terénu (knížka to má vedle rychlých médií -obrazovek velmi těžké), využívám zklidněný prostor parku, zahrady ,lesa a často provozujeme "hamaka čítárny". Jsme nezisková organizace, která si jako hlavní poslání a cíl své činnosti zvolila:

"umožnit  prožívání hodnot  

dětství v přímém 

kontaktu s přirozeným

 prostředím i v technickém 

a virtuálním 21.století"

Klíčové oblasti:

senzitivita

výzkumné dovednosti a znalosti

 

Propojujících témata:

vztah k místu

environmentální postoje a hodnoty

kooperativní dovednosti