O stromech na stromech - hamaka čítárna

Velmi oblíbený formát , který nabízí zklidňující prostředí lesa, parku ,zahrady - pro „četbu“-nebo jen prohlížení knížek velmi prospěšný. Tištěná kniha to má v interiéru přeplněném věcmi a podněty velmi těžké (na pozornost), zvláště vedle rychlých médiích (tablet, PC, telefon).

Má to z psychologického i fyziologického hlediska několik výhod -většinou musíme na místo dojít (POHYB), pokud to jen jde, zařazuji před klidovou fází i nějakou dynamičtější (běhání, honička, kruhové tleskací a skákací hry(naše oblíbená např.

Byla jedna šiška, šiška smrková

a ta měla sestru, ta je borová.

Šiška z borovice, šiška ze smrku

obě se pak chytly spolu za ruku

REF. Cupy,cupy, cupy, DUPY,DUPY,DUPY -kontrat jemnost a síly,

Přidala se k nim i šiška z modřínu

všechny mají z mechu pěknou peřinu

REF:Cupy….

Samozřejmě v lese, kde více stromů, se děti mohou rozběhnout hledat strom, který je tak akorát jim k obejmutí .Po dynamické fázi, kdy vybijeme přebytečnou energii, můžeme přistoupit i ke klidnější...(To v interiéru moc nejde). Dalším aspektem je léčivý prostor přírody.(v poslední době se začíná rozvíjet mnoho směrů-lesní mysl, ekoterapie, japonská šinrin joku -lesní koupel)

Hamaka je druh houpací sítě -látková (cestovní je z tenké pevné látky, v batohu zabere místo asi jako plášťěnka )-Samozřejmě nemáme tolik hamak a hlavně vhodně rostlých stromů vedle sebe pro všechny děti -předškoláci mohou být 2-3 v jedné (nosnost je 100 kg), většinou vážeme 3-4 hamaky a dělíme třídu (skupinu) minimálně na polovinu .

Jenda část tedy relaxuje a „čte“ (v náruči stromu) -pro nečtenáře se nám velmi osvědčily kotoučové malované příběhy od Markéty Kotkové , starší dětí už mohou dostat nějaké karty o stromech vždy jen dvě, tři ke zkoumání

Druhá část pracuje s knihou -skládačkou

Dělíme -li na tři skupiny (a jsme třeba v parku, kde je možnost kreslit na asfalt)-můžeme zkusit následujicí -děti si postupně lehnou na zem -vhodné dát čtverec karimatky pod záda a jiné děti je obkreslují , děti různě pkládají ruce (větve) a lehají si psotupně na stejné místo -kmen stromu je tvořen těly dětí, větve jsou různě položené ruce. Není-li možnost kreslit na zem, mohou se děti třeba obskládat šiškami či klacíky (v lese)

 

 


Inspirace k jednotlivým knížkám (textům) je určena hlavně pro rodiny s nečtenáři (vycházíme z myšlenky projektu BOOKSTART -čtenářem se nestávám tím, že se naučím číst -potřebuji zážitky prožitky s knížkou v raném věku). Nedržím se v popisu pedagogických metodik (věřím, že pedagogové si činnosti vhodně zařadí do svých systémů) -jazyk pedagogiky by mohl trochu odrazovat rodiče, prarodiče, knihovníky ... Mé dílničky (tvoření) inspirované dětskou literaturou ve valné většině využívájí  jiné techniky než papír, pastelky, nůžky, lepidlo. A poslední specifikum - snažíme se práci s knihou situovat VEN do terénu (knížka to má vedle rychlých médií -obrazovek velmi těžké), využívám zklidněný prostor parku, zahrady ,lesa a často provozujeme "hamaka čítárny". Jsme nezisková organizace, která si jako hlavní poslání a cíl své činnosti zvolila:

"umožnit  prožívání hodnot  

dětství v přímém 

kontaktu s přirozeným

 prostředím i v technickém 

a virtuálním 21.století"

Oblast:

SENZITIVITA

VZTAH K MÍSTU 

Očekávané výstupy:

Dítě dovede zaměřit pozornost na konkrétní projevy přírody.

 Dítě oceňuje rozmanitost přírody a jejích projevů.