SMolíček

Na tý louce zelený, pasou se tam jeleni ...a běhají SMolíčci

nebo" ...je svačvečer. Lysperní jezeleni se vírně vrtáčejí v mokřavě...."

SMolíček

– projekt  v rámci kampaně „Celé Česko čte dětem" Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu. Tou je společně strávený čas dětí a rodičů nad knížkou

Semily mají ve znaku jelena a pěkné zelené okolí - odtud název projektu. Náš SMolíček (trvání projektu)  už měl tři roky, takže už by mohl do školky mezi děti?

Začali jsme ve spolupráci s Městskou knihovnou v Semilech, potom jsme dva roky SMolíček chodily  na návštěvu za babičkou,dědou a M.E.D.vědem (více), později z důvodu "odrostlejších dětí" pokračovali rodičovskými dílničkami v MŠ Luční, nyní se vrací zase zpátky dle potřeby do chaloupky, na sídliště, nebo MŠ  či ZŠ.

Naše knihovnička +  inspirace dílniček vpravo v liště. 

Listujeme nově vydanými, ale i staršími, leckdy polozapomenutými knížkami s přírodní tématikou. Zkoušíme výtvarné techniky a postupy, které s pomocí rodičů zvládnou i děti, které ovšem ztěží lze realizovat ve třídě MŠ či ZŠ z důvodu počtu a náročnosti. Jde nám o rozvoj tvořivosti také u rodičů, kteří jsou tím nejbližším vzorem nápodoby. A hlavně znovuobjevit v prachu všednodennosti dětskou hravost...Záměrem našeho projektu je vytvořit prostor pro rodiny s dětmi předškolního a mladšího školního věku pro společnou inspiraci a hledání cest ke knížce, zvláště k svébytné dětské literatuře českého původu (vydání televizního večerníčku v knižní podobě nelze zaměňovat s literaturou) .

SMolíček bydlí v lese, proto vybíráme přírodní témata, již bylo např.semínkování, houbičkování, bylinkování, kůrování... Vždy inspirace konkrétní knížkou českého autora ( i když v hlavě už jsou typy na příští ročník zahraničních autorů.)..

Pokládáme naše aktivity za formu ekologické výchovy, u nejmladších dětí působíme na emocionální a činnostní stránku v důvěrném prostoru a pomoci rodičů. Dozvěděli jsme se, že činnosti , které využívají mocné síly vyprávění a příběhu ,mají svůj odborný název EKONARATOLOGIE

 Nabízíme svoji trošku do mlýna... 

Hledáme stejně potrefené blázny, kteří mají "to dítě v člověku" tak trochu nazeleno a chtěli by jakkoliv spolupracovat.

Podělit se o své tipy, zkušenosti, inspiraci...


Hrátky s jazykem a přírodou (CH.Morgenstern)


Kontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01-sídlo, korespondence

Jílovecká 103, Semily -provozovna-Kořínek, EVVO
Všeň č.89-lesní rodinné centrum


tel. Semily 776 077 186
 

PODPORUJÍ NÁS:

Nadace Ivana Dejmala