Ekonaratologie

Příběhy patří k lidem odedávna. V současné době v západní civilizaci probíhá jev, který je odborníky nazýván „narrative turn“, tedy „návrat k vyprávění“

Narativní pedagogika a také narativní environmentální výchova využívají příběhy jako prostředky edukace. Teoretické pozadí ekonaratologie bylo v ČR poprvé publikováno nedávno (Jančaříková, 2008).

Nejde ale jen o lidské příběhy, jedním z hlavních cílů narativní ekologické výchovy je, aby se lidé naučili rozumět příběhům živého a neživého světa a pocítili touhu je chránit  (Nanson, 2005).

Schopnost porozumět příběhům přírody je přímo závislá na množství času s přírodou a v přírodě stráveným. Toto porozumění rozvíjí environmentální senzitivitu, osobnostní charakteristiku  založenou na poznávání přírody, porozumění přírodě a schopnosti odhalit, že někde něco neprobíhá  tak jak by mělo a touze pomoci a ochraňovat přírodu (Wilke, 1993). více + kontakt na autorku textu

Povídáte-li si rádi se stromy či skřítky, mrkněte zde

Odkaz na naši aktuální knihovničku (a tipy na "zelenou literaturu" nejenom pro děti)


Tipy knížky

/album/tipy-knizky/a100-4113-jpg/

—————

/album/tipy-knizky/a100-4112-jpg/

—————

/album/tipy-knizky/a100-4109-jpg/

—————

/album/tipy-knizky/a100-4108-jpg/

—————

/album/tipy-knizky/a100-4106-jpg/

—————

/album/tipy-knizky/a100-4105-jpg/

—————

/album/tipy-knizky/a100-4104-jpg/

—————

/album/tipy-knizky/a100-4103-jpg/

—————

/album/tipy-knizky/a100-4102-jpg/

—————

/album/tipy-knizky/a100-4101-jpg/

—————

/album/tipy-knizky/a100-4100-jpg/

—————

/album/tipy-knizky/a100-4099-jpg/

—————

/album/tipy-knizky/a100-4098-jpg/

—————

/album/tipy-knizky/a100-4097-jpg/

—————

/album/tipy-knizky/a100-4096-jpg/

—————

/album/tipy-knizky/a100-4095-jpg/

—————

/album/tipy-knizky/a100-4184-jpg/

—————

/album/tipy-knizky/a100-4185-jpg/

—————

/album/tipy-knizky/a100-4186-jpg/

—————

/album/tipy-knizky/a100-4187-jpg/

——————————


Tipy knížky

20.04.2010 06:11

Veletrh dětské knihy Liberec

Přivezla jsem spoustu zelené dětské literatury FOTO (musíte rozkliknout Celý článek, odkaz se zprovozní)

Celý článek

—————


Kontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01-sídlo, korespondence

Jílovecká 103, Semily -provozovna-Kořínek, EVVO
Všeň č.89-lesní rodinné centrum


tel. Semily 776 077 186
 

PODPORUJÍ NÁS:

Nadace Ivana Dejmala