Celé Česko čte dětem

Vítáme kampaň, která zdůrazňuje nezastupitelnou roli hlasitého čtené pro nejmenší.

Nicméně rozhodně se chceme vyhnout moralizování či nevyžádaným radám. Každý dělá pro své děti tolik, kolik zvládá. Společně hledáme cestičky k tištěné knize, což v dnešní mediální době není nejjednodušší. Rychlá média jsou dravější a výraznější, leckdy křiklavější. Zkoušíme nad knížkou vykutit něco, co nás k ní vrátí v jiné rovině ( lampička, pytlík na poklady, zahrádku na okno...) . Knížka je kamarád, který inspiruje a za kterým stojí za to se vracet...

Pravidelné čtení dítěti:

  • vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
  • podílí se na emočním rozvoji dítěte;
  • učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově;
  • rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení;
  • formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život;
  • rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení;
  • je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.
     

V Semilech již četly tyto osobnosti:

Pan místostarosta V.Šimek a vedoucí odboru sociálních věcí A.Housová na slavnosti "zaHRAda" k Týdnu rodiny v květnu 2009. Přečetli dětem i rodičům  pohádku H.Doskočilové: Jak se vychovávají medvědi.

foto více

Pan starosta J.Farský v říjnu 2009 na Jablíčkové slavnosti přečetl pohádku o jablíčku, děti ho doprovodily loutkovým divadélkem.

foto více

 

 

 

 Kontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01-sídlo, korespondence

Jílovecká 103, Semily -provozovna-Kořínek, EVVO
Všeň č.89-lesní rodinné centrum


tel. Semily 776 077 186
 

PODPORUJÍ NÁS:

Nadace Ivana Dejmala