EVVO

Semínko mezi řádky  

projekt podpořený Libereckým krajem 
"Strategické partnerství v oblasti naplňování Koncepce EVVO Libereckého kraje"
 
.  inspirace pro knihovny, mateřská a rodinná centra, MŠ , lesní a přírodní kluby- propojení dětské literatury s enviromentální výchovou (primárně cíleno na nečtenáře -spojitost s projektem BOOKSTART - tedy hlavně rodiny a průvodce předškolních dětí ) více

 

 

 

podrobnosti o aktuální nabídce

ze zákulisí programů a metodik

Vlevo v liště nabídka putovních výstavek knížek a pomůcek

 


Kontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01-sídlo, korespondence

Jílovecká 103, Semily -provozovna-Kořínek, EVVO
Všeň č.89-lesní rodinné centrum


tel. Semily 776 077 186
 

PODPORUJÍ NÁS:

Nadace Ivana Dejmala