výstavka "Hřejivá náruč pohádek"

scenérie z ovšího rouna nabízí "hádanky"- 12 více či méně známých pohádek (k nahlédnutí)(vhodné pro knihovny, MŠ,ZŠ, DDM..) - prostory k instalaci - parapety oken, stolky, židle ...

Možné spojit s prezentací kampaně Celé Česko čte dětem, případně je možné doplnir programem EVVO "Ovečky vlna-života plná".


Kontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01-sídlo, korespondence

Jílovecká 103, Semily -provozovna-Kořínek, EVVO
Všeň č.89-lesní rodinné centrum


tel. Semily 776 077 186
 

PODPORUJÍ NÁS:

Nadace Ivana Dejmala