výstavka zaHRAda

koncept : pro děti, pedagogy, rodiče.(Inspirace_hračky, pomůcky, dětské knížky, metodické materiály.

Koncept přírodní zahrady , ale i prostoru důležitého pro volnou hru dětí a rozvoj


-je stále v rozpracovaném stavu (bohužel se letos nepodařilo získat finanční podporu),
v útlé formě součást programů týkajících se "zaHRAdy"
Samozřejmě nakoukněte do naší knihovničky

 


Kontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01-sídlo, korespondence

Jílovecká 103, Semily -provozovna-Kořínek, EVVO
Všeň č.89-lesní rodinné centrum


tel. Semily 776 077 186
 

PODPORUJÍ NÁS:

Nadace Ivana Dejmala