výstavka "Potichu v lese"

dětský prožitek lesa (v pohádkách, hrách, knížkách, příbězích, zážitcích)


 

Vznikla v rámci Mezinárodního roku lesů 2011 a byla podpořena z projektu MŽP v rámci kamapaně " K přírodě blíže a častěji". Tvoří jí doporučující dětská literatura "o lese" a z lesa", metodické materiály pro pedagogy i rodiče, pomůcky, výjevy z pohádek "z lesa".  Více  a foto, knížky -les  stromy 


Kontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01-sídlo, korespondence

Jílovecká 103, Semily -provozovna-Kořínek, EVVO
Všeň č.89-lesní rodinné centrum


tel. Semily 776 077 186
 

PODPORUJÍ NÁS:

Nadace Ivana Dejmala