Jak tukoni zachránili strom

Tento projekt (lekce) je koncipován pro skupinu dětí (případně rodičů s dětmi).Postupně projdeme celý text , během cca půl hodinky "přečteme " celou knihu - proloženo hrami, úkoly, kutěním. Prožijeme spolu dramatický OBLOUK příběhu , a  zatím vždy (již prošlo přes 20 skupin) zažili velké AACH (katarzi) -že všechno dobře dopadlo. To je právě ten poklad příběhu (emoční spoluúčast).
 

První obrázek- co to je (většinou někdo pozná : bouřka)- déšt, blesky, co není vidět (hrom)-bojíte se?

Hra na bouřku :-hrom-dupání, blesk -rukou do vzduchu nakreslit klikatici (blesk), tleskání déšt (ale stupňovitě-nejprve prst o prst první kapky , pak se rychlost a intenzita stupňuje, až se hlavní liják vyprší a nastane rovnoměrný mírnější deštík….

Další obrázek (tukoň ve svém pelíšku, hnízdu) - poznáme, že v noci pršelo? Děti objeví kapky na listech

Tukoň tuláček – jak asi je velký? Co to má na zádech -baťužek? Z čeho je -žalud -také je maličký jako malíček

Obrázky lesní pošty (v oříšku schovaný vzkaz )-hra na tichou poštu?

Mému příteli se stalo něco ošklivého ….ještě to s dětmi neanalyzujeme, co by to mohlo být …

Různé druhy tukoňů:

Stromoví (místo parůžků větve s listy -poznáme některé?)

Pohybová básnička (skáčeme u to ho do rytmu)

Buky,smrky, buky smrky,

kousek vedle čtyři jedle

Líska, bříza ,černý bez

dohromady celý les

Debata, jaký je rozdíl mezi parkem a lesem? (keřové pásmo, v lese se „neuklízí“-co se děje s opadem -listí, větvičky, jehličí -vznik lesní půdy-hrabanky)

Kytičkoví hra s hedvánými šátečky na kvetení

rozdáme půlce dětí šátečky (druhá půlka jsou diváci a pak se prohodí) a za melodie nebo i zpívání „Rozvíjej se poupítko“ čarujeme kvetení (na zažátku děti pevně zmačkají šátek do dlaní (ideálně, když ani není vidět barva -v poupátku taky netušíme,jakou barvu bude mít květ), pak na cinknutí při zpívání pomaloučku otevíráme dlaně -struktura hedvábí vyčaruje v dlaních květ

Zvířátkoví tukoni , co se starají o zvířátka

Hra (jakkákoliv na zvířátka ) -my hrajeme , že si průvodce dá přeložený padák jako plášť a pozve 5-6 dětí (které se nebojí) do pláště a začaruje je (např. v žabky, včeky, jeleny..) a zbytek skupiny hádá, v co se proměnili (povolené zvuky zvířat a pohyb)

Lesní tukoni - co se starají o les.Zajímavý obrázek, který klade mnoho otázek? CO je to za zvláštní hodiny? Děti většinou přijdou na to, že to je koloběh roku .

Pohybová hra: 

Jaro,léto, podzim, zima, tleskání je přece prima. (můžeme zaměnit i dupání, skákání) .

Co to je za šály?koberečky? Co je tam na vzorech?- tukoni zatkávají vzpomínky, zážitky do vzorů-listy stromů,zvířata, ale i sněhové vločky, déšt, klíčení . Tady rozdělíme třídu na půl (ne víc než 12 dětí) jenda polovina jde s paní učitelkou třeba navlékat barevné listy (podzim)na drátek nobo něco jiného . Kutící skupina jde tvořit naši „šálu“ máme připravené linoryty s obdobnými vzory , každé dítě dostaně papírový sáček -ideálně podepsaný .Vylosuje si z pytlíku kouzelný kamínek (zvláštní tvar voskovky)-dle barvy si zvolí vzor -linoryt a technikou frotáže (jezdím plochou voskovky po paře, uvnitř sáčku je vložen linoryt a obrázek se vyrýsuje) si na svůj papírový sáček udělá vzor z lesa . Na šálu na trávníku vyskládáváme naše sáčky a tvoříme společnou šálu .Skupiny se vystřídají.

 

Po sérii pohybových a tvořivých her a přichází otázka: Zvládneme nejsmutnější stránku knížky? (ale nebojte se, všechno nakonec dobře dopadně )- dvojstrana s ohořelým stromem

Někdo přijde na spojitost s první dvoustranou , kde jsme si hráli na bouřku . Strom zasáhl blesk.

Smutný tuláček (tukoň) volá všechny : přijďte všichni sem ….scházejí se ostatní tukoňové a nesou i šálu vzpomínke, zážitků – omotají jí nemocný strom ,stojí v kruhu za ruce kolem a možná i zpívají.

Stoupneme si s dětmi kolem naší „šály“ a naučíme se společně písničku (melodie To je zlaté posvícení ...) :

Milé stromy děkujeme

za to,že tu dýcháte

Jabka, hrušky i oříšky

radost všem tu děláte .

 

Nebo část písničky Z.Svěráka :
Na stejné zemi co my,

bydlí tu s námi stromy,

mlčí a hledí si svého

listíčka zeleného

 

A ještě DECHOVÉ CVIČENÍ : Dýchám (nádech) děkuji (výdech )

Po téhle dechové meditaci ukážeme nejkrásnější obrázek : strom se zazelenal .

(Program jsem dělala už s desítkami tříd a skupin dětí a vždy je v tento moment úlevné ACH, všechno dobře dopadlo – proto věřím síle příběhu, že prožité emoce se zapisují do člověka hlouběji než intelektuální znalosti v hlavě).

Třída,skupina (případne MŠ ) dostala knížku s sebou ,aby se mohli k příběhu a k poetickým obrazům vracet .Taky dostali průsvitku na okno (barevný podzimní strom), aby mohli při pohledu na něj posílat stromům lásku a dík (taková vrátka do světa stromů). A samozřejmě nezapomenout kdykoliv při procházce v parku, v lese, na zahrádce pohladit, obejmout , poděkovat stromu. Vděčnost je možná síla, kterou planeta potřebuje více než technologická řešení.

 

 
 

Inspirace k jednotlivým knížkám (textům) je určena hlavně pro rodiny s nečtenáři (vycházíme z myšlenky projektu BOOKSTART -čtenářem se nestávám tím, že se naučím číst -potřebuji zážitky prožitky s knížkou v raném věku). Nedržím se v popisu pedagogických metodik (věřím, že pedagogové si činnosti vhodně zařadí do svých systémů) -jazyk pedagogiky by mohl trochu odrazovat rodiče, prarodiče, knihovníky ... Mé dílničky (tvoření) inspirované dětskou literaturou ve valné většině využívají jiné techniky než papír, pastelky, nůžky, lepidlo. A poslední specifikum - snažíme se práci s knihou situovat VEN do terénu (knížka to má vedle rychlých médií -obrazovek velmi těžké), využívám zklidněný prostor parku, zahrady ,lesa a často provozujeme "hamaka čítárny". Jsme nezisková organizace, která si jako hlavní poslání a cíl své činnosti zvolila:

"umožnit  prožívání hodnot  

dětství v přímém 

kontaktu s přirozeným

 prostředím i v technickém 

a virtuálním 21.století"

SENZITIVITA

VZTAH K MÍSTU 

Očekávané výstupy:

Dítě dovede zaměřit pozornost na konkrétní projevy přírody.

Dítě oceňuje rozmanitost přírody a jejích projevů.

Dítě vnímá rytmus roku (roční období) v přírodě