Jak tukoni zachránili strom

Tento projekt (lekce) je koncipován pro skupinu dětí (případně rodičů s dětmi).Postupně projdeme celý text , během cca půl hodinky "přečteme " celou knihu - proloženo hrami, úkoly, kutěním. Prožijeme spolu dramatický OBLOUK příběhu , a  zatím vždy (již prošlo přes 20 skupin) zažili velké AACH (katarzi) -že všechno dobře dopadlo. To je právě ten poklad příběhu (emoční spoluúčast).
 
 

Inspirace k jednotlivým knížkám (textům) je určena hlavně pro rodiny s nečtenáři (vycházíme z myšlenky projektu BOOKSTART -čtenářem se nestávám tím, že se naučím číst -potřebuji zážitky prožitky s knížkou v raném věku). Nedržím se v popisu pedagogických metodik (věřím, že pedagogové si činnosti vhodně zařadí do svých systémů) -jazyk pedagogiky by mohl trochu odrazovat rodiče, prarodiče, knihovníky ... Mé dílničky (tvoření) inspirované dětskou literaturou ve valné většině využívají jiné techniky než papír, pastelky, nůžky, lepidlo. A poslední specifikum - snažíme se práci s knihou situovat VEN do terénu (knížka to má vedle rychlých médií -obrazovek velmi těžké), využívám zklidněný prostor parku, zahrady ,lesa a často provozujeme "hamaka čítárny". Jsme nezisková organizace, která si jako hlavní poslání a cíl své činnosti zvolila:

"umožnit  prožívání hodnot  

dětství v přímém 

kontaktu s přirozeným

 prostředím i v technickém 

a virtuálním 21.století"

SENZITIVITA

VZTAH K MÍSTU 

Očekávané výstupy:

Dítě dovede zaměřit pozornost na konkrétní projevy přírody.

Dítě oceňuje rozmanitost přírody a jejích projevů.

Dítě vnímá rytmus roku (roční období) v přírodě