Den bláta


Klíčové oblasti:

senzitivita

zákonitosti

výzkumné dovednosti a znalosti

 

Propojujících témata:

vztah k místu

osobní odpovědnost

přesvědčení o vlastním vlivu

kooperativní dovednosti