Medový domeček  

Skvělá inspirativní knížka pro děti (k nahlédnutí ) -velmi oceňuji, že nechybí HUMOR (co znamená, že se včely vypráší?), hravou formou (různ úkoly, bludiště atd. se děti (a leckdy i dospěláci) seznámí i s nejnovějšími poznatky (třeba tvar a barva pylových zrnek jednotlivých  květin).
Hra na jednotlivé role v úlu -čističk , krmičky, stavitelky, strážkyně a létavky 
Pohybová hra- včelí tanečky 
Samozřejmě žádná kniha nenahradí osobní zážitek u úlu (i trochu obav, chuť medu přímo z plástve)-věřím, že najdete v okolí včelaře, který to dětem umožní. Knížka je skvělá příprava na takovou návštěvu + uvede děti do širších souvislostí .
 
 
          

Věděli jste, že jedna z prvních mincí na světě měla symbol včel?

Věděli jste, že med obsahuje živé enzymy?

Věděli jste, že při kontaktu s kovovou lžící tyto enzymy odumírají? Nejlepší způsob, jak jíst med, je dřevěná lžíce; pokud ji nenajdete, použijte plastovou lžíci.

Věděli jste, že med obsahuje látku, která pomáhá mozku lépe pracovat?

Věděli jste, že med je jednou z mála potravin na světě, které samo o sobě dokáže udržet lidský život?

Věděli jste, že včely zachránily lidi před hladem v Africe?

Že lžička medu stačí na to, aby člověk udržel naživu 24 hodin?

Věděli jste, že propolis produkovaný včelami je jedním z nejsilnějších přírodních antibiotik?

Věděli jste, že med nemá datum použitelnosti?

Věděli jste, že těla největších světových císařů byla pohřbena ve zlatých rakvích, poté pokryta medem, aby se zabránilo hnilobě?

Věděli jste, že termín "Mední cesta" ( líbánky) vychází z toho, že nevěsta a ženich po svatbě konzumovali med na plodnost?

Věděli jste, že včela žije méně než 40 dní, navštíví nejméně 1000 květů a vyprodukuje méně než lžičku medu, ale pro ni je to životní dílo.

Děkuji vám drahé včelky!

 

Téma včelek a květů je velmi vděčné pro všechny věkové kategorie :

"Každá kytička potřebuje svoji včelku a každá včelka svoji kytičku " -debata o kvetoucích (nebo naopak nekvetoucích) zahadách a zelených plochách ve městě 

 

    tohle je vhodné spíše pro starší děti či dospělé, malé děti zvládnou ufilcovat květinku -placička klidně nepravidelného tvaru (případně jinou tepchnikou, třeba i papírovou), včeličku dostanou hotovou na drátku (jste-li někde venku,na zahradě či parku ,mohou se děti s včeličkou na drátku proletět-proběhnout a hledat květinky. Potom na drátek navléknou tři čtyři malé korálky jako pyl  a dospělák drátkem kytičku dodělá na klacíček. Odnášejí si výrobek, který manifestuje základní sdělení, že kytky a včelky se vzájmně potřebují .Někdy (máme-li,rozdáváme dětem semínka třeba měsíčku ,domácí úkol někde vysít - jen na jaře!)

 

Co tedy můžeme udělat pro včelky my sami? Vysazovat keře, květin

Trochu jiný pohled na včelaření (nazývají spíše opylovaní)

Nový film k zamyšlení 

 

Další metodické materiály Střevlík pro MŠ a 1.ř. a pro 1.stupeń, 2.stupeň ZŠ

Další knihy pro děti 


Inspirace k jednotlivým knížkám (textům) je určena hlavně pro rodiny s nečtenáři (vycházíme z myšlenky projektu BOOKSTART -čtenářem se nestávám tím, že se naučím číst -potřebuji zážitky prožitky s knížkou v raném věku). Nedržím se v popisu pedagogických metodik (věřím, že pedagogové si činnosti vhodně zařadí do svých systémů) -jazyk pedagogiky by mohl trochu odrazovat rodiče, prarodiče, knihovníky ... Mé dílničky (tvoření) inspirované dětskou literaturou ve valné většině využívají jiné techniky než papír, pastelky, nůžky, lepidlo. A poslední specifikum - snažíme se práci s knihou situovat VEN do terénu (knížka to má vedle rychlých médií -obrazovek velmi těžké), využívám zklidněný prostor parku, zahrady ,lesa a často provozujeme "hamaka čítárny". Jsme nezisková organizace, která si jako hlavní poslání a cíl své činnosti zvolila:

"umožnit  prožívání hodnot  

dětství v přímém 

kontaktu s přirozeným

 prostředím i v technickém 

a virtuálním 21.století"

Klíčové oblasti:

senzitivita

zákonitosti

výzkumné dovednosti a znalosti

 

Propojujících témata:

osobní odpovědnost

environmentální postoje a hodnoty

kooperativní dovednosti