Louny

Je nám potěšením, že se "klube na svět " další Kořínek -přírodní klubík (na Lounsku tato nabídka zatím chybí) . Díky naší dlouhodobé spolupracovnici Ivě Hluštíkové se navázala inspirativní spolupráce s archeoskanzenem -Březno u Loun ,kde by měl Kořínek působit. Těšíme se na "pravěkou lesní školku"  u majetátní řeky Ohře s blízkým lesem (na Lounsku spíše vzácnost.) 
První úkol, který nás čekal, bylo postavit zázemí pro děti -JURTU (pokrytou kůžemi -aby zapadla do koloritu areálu). Pokud je někdo stejně nadšen plány jako my a má možnost nás podpořit třeba finančním darem (samozřejmostí je darovací smlouva), velká pomoc ....
Přírodní klub Kořínek Louny   celotýdenní provoz pro děti 3--10 let  (předškoláci + domácí školáci ) od září 2019
INFO : Iva Hluštíková 725366285
 Kontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01-sídlo, korespondence

Jílovecká 103, Semily -provozovna-Kořínek, EVVO
Všeň č.89-lesní rodinné centrum
+ nové pracoviště Kořínek Louny-archeoskanzen Březno u Loun


tel. Semily 776 077 186
tel. Louny 725 366 285
 

PODPORUJÍ NÁS:

Město Semily