Louny

Je nám potěšením, že se "vyklubal na svět " další Kořínek -přírodní klubík (na Lounsku tato nabídka zatím chybí) . Díky naší dlouhodobé spolupracovnici Ivě Hluštíkové se navázala inspirativní spolupráce s archeoskanzenem -Březno u Loun ,kde  Kořínek působí. Těší nás  "pravěká  lesní školka"  u majetátní řeky Ohře s blízkým lesem (na Lounsku spíše vzácnost.) 
První úkol, který nás čekal, bylo postavit zázemí pro děti -JURTU, což se přes prázdniny 2019  podařilo.
Přírodní klub Kořínek Louny   celotýdenní provoz pro děti 3--10 let  (předškoláci + domácí školáci ) od září 2019
Fotodokumentaci z činnosti můžete sledovat zde
INFO : Iva Hluštíková 725366285
 Kontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01-sídlo, korespondence

Jílovecká 103, Semily -provozovna-Kořínek, EVVO
Všeň č.89-lesní rodinné centrum


tel. Semily 776 077 186
 

PODPORUJÍ NÁS:

Nadace Ivana Dejmala