05.11.2011 06:54

Znovuzrození lesa

Ve filmu se snaží mladí autoři ukázat, jak funguje opravdový a přirozený les. Les, do kterého člověk nezasahuje,les,kde stromy jsou jedním z mnoha důležitých organismů a kde odumřelé stromy sehrávají velmi důležitou úlohu. Současnou představu lidí o lesích velmi výrazně ovlivnilo lesní hospodářství, s kterým je spojena přeměna přirozených rozmanitých lesů na plantáže jednověkých nestabilních monokultur.Důsledkem jsou kalamity (vítr či kůrovec). O lesech a kalamitách ve čtyřech evropských zemích. Film cca 52 min . Slovensky, nádherné záběry i poučné animace.

—————

ZpětKontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01-sídlo, korespondence

Jílovecká 103, Semily -provozovna-Kořínek, EVVO
Všeň č.89-lesní rodinné centrum


tel. Semily 776 077 186
 

PODPORUJÍ NÁS:

Nadace Ivana Dejmala