12.05.2013 22:05

Zažij vzdělání jinak (Knížka u nás žije)

V rámci celostátní kampaně Česko mluví o vzdělávání a její společné akce ZAŽIJ VZDĚLÁNÍ JINAK připojujeme i my svoji trošku do mlýna. "Vyzobali jsme rozinky" z našich lekcí a programů a spojili to další naší velkou láskou - dětskou knížkou.

1.6. od 17 hodin v Jílovecké ulici  - dětská knížka v rámci celostátní akce

Zažij vzdělávání jinak “

- ukázka z metodik např. badatelsky orientované učení  Čtením a psaním ke kritickému myšlení, dramatická výchova a jiné

+ od 18.30 pohádka ( inspirovaná knížkou)

Chcete-li z obsahu RVP nahlédnout různými metodami v doprovodu dětské knížky do témat jako je Archimédův zákon,dokonalá proměna hmyzu , povrchové napětí vody nebo doplňkové barvy,nenechte si naši akci ujít. Akce a aktivity jsou vhodné i pro menší děti (nečtenáře) v doprovodu rodičů či sourozenců, jde spíše o to ukázat netradiční spojení dětských knížek a zážitek postupů, pokusů, divadla...Těšíme se na vás, přijďte pobejt

Více o projektu Knížka u nás žije , o našich programech a lekcích  a nejmilejším projektu Kořínek

 


 

 

—————

Zpět


Kontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01-sídlo, korespondence

Jílovecká 103, Semily -provozovna-Kořínek, EVVO
Všeň č.89-lesní rodinné centrum


tel. Semily 776 077 186
 

PODPORUJÍ NÁS:

Nadace Ivana Dejmala