13.12.2012 18:00

www "z vodovodu"

Zajímavé informace, souvislosti...Víte např. že voda z vodovodu má až milionkrát menší dopad na ŽP než voda balená...více zde

—————

Zpět


Kontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01-sídlo, korespondence

Jílovecká 103, Semily -provozovna-Kořínek, EVVO
Všeň č.89-lesní rodinné centrum


tel. Semily 776 077 186
 

PODPORUJÍ NÁS:

Nadace Ivana Dejmala