01.11.2011 00:00

Úvod o půdě

Zajímavá a moudrá slova o půdě, souvislosti. Video.

Je třeba přijmout staro-nové paradigma - bioodpad není odpad, neboli nahlížet na zbytkový biologický materiál jako na hodnotnou surovinu, kterou lze efektivně využít. Pokud začneme na bioodpad nahlížet jako na surovinu, ukládání této bio-suroviny na skládky nebude dávat smysl. Dnes tato bio-surovina společně s komunálním dopadem končí na skládkách, kde zabírá místo a platí se za její uložení, přitom by nám mohla vytvářet zisk! Pokud si uvědomíme, že ve směsném komunálním odpadu (SKO) je této suroviny cca 40 %, pak uložení nevytříděného směsného odpadu na skládky je čistá „ekonomická sebevražda“.

—————

Zpět


Kontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01-sídlo, korespondence

Jílovecká 103, Semily -provozovna-Kořínek, EVVO
Všeň č.89-lesní rodinné centrum


tel. Semily 776 077 186
 

PODPORUJÍ NÁS:

Nadace Ivana Dejmala