15.11.2011 18:32

Trávník???

Vtipné pojednání o "trávníkové realitě ":

Bůh a sv. František shlížejí na USA

O trávnící ve faktech: J.Svoboda (ekozahrady)

—————

Zpět


Kontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01-sídlo, korespondence

Jílovecká 103, Semily -provozovna-Kořínek, EVVO
Všeň č.89-lesní rodinné centrum


tel. Semily 776 077 186
 

PODPORUJÍ NÁS:

Nadace Ivana Dejmala