03.06.2012 08:50

Semínko země

Do třetice (1. a 2.) zdůvodnění a inspirace názvu naší "nové" neziskovky:

„Každé semínko ve skutečnosti obsahuje Paměť a skrze „proces růstu“ ji může opět uvolnit. Princip vědomé setby je následující: Matka Země je lůno, do kterého vsazujeme semínko. Semínko je „Klíčem spojení“ se vším Stvořením. Když vědomě zasadíme, pěstujeme a sklidíme semínko a to, co ze semínka vyrostlo, můžeme se vědomě propojit se Stvořením.

Je důležité, abychom naslouchali přírodě, protože vyrůstá skrze vesmírné zákony. My často říkáme, že jsme individua – individuum znamená také „nedělitelný“ neboli „nerozdělitelný“. Všichni jsme Jedním, jsme zároveň specialisti sami o sobě. Když budeme naslouchat sami sobě a přírodě, rozpomeneme si na zákon a podstatu věcí. Uvnitř víme, co je pro nás i pro Zemi nejlepší.“

Roy Littlesun (75 let) byl v mládí adoptován stařešinou kmene Hopiů, Titem Qomayumptewa


 

 

—————

Zpět


Kontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01-sídlo, korespondence

Jílovecká 103, Semily -provozovna-Kořínek, EVVO
Všeň č.89-lesní rodinné centrum


tel. Semily 776 077 186
 

PODPORUJÍ NÁS:

Nadace Ivana Dejmala