23.09.2015 18:49

Půjdem na to od lesa VI. -hra,hračka

Toto téma je v současnosti pro nás asi nejaktuálnější, jsme přesvědčeni o nesmírně formativním období 0- 4 roky dítěte. Co je to hra a harčka? Dítě v tomto období je přirozeně nastaveno zkoumat, objevovat svět, učí se s ním "zacházetů. Jaký svět ke zkoumání dětem předkládáme (dovolíme osahat, hrát si s ním? Živý přirozený svět prodchnutý řádem a zákonitostmi nebo umělý (převážně plastový svět,certifikovaný, hygienicky nezávadný ,chemicky sterilní ) vnucený reklamou a svůdnými mediálními příběhy . Jaký svět děti nasávají v tomto pro život rozhodujícím období? Zamýšlí se nad tím rodiče, průvodci, pedagogové ,lektoři EVVO ? 

Náš příspěvek (první vlaštovka) je putovní výstavka Víme, s čím si hrajeme ?   info o putování + co můžeme jako občané,MC dělat my? 

Iniciovali jsme setkání v rámci Libereckého kraje -Síť MC  ,třeba se nám toto téma podaří více zviditelnit i v rámci Zdravých měst .

Další naše iniciativa se týká Mezinárodního dne bláta 29.6.  (a propagace herního prvku blátivá kuchyň )

Inspirace z naší praxe :

Blátivá kuchyň,    Prknokuli

Trochu retro  (my měli  projekt Dětství a hrátky půl století zpátky):

 starší hry

Články:

Zbavte je hraček

 Děti -byznys :  

Děti a reklama ,Jak neutrácet za děti

Dokument    Konzumní děti aneb komerciolizace dětství  

Babies

video -volná hra dětí(pilotní projekt studia volné hry )

rozhovor s Lukášem Gavlovským

studie IKEA

TOY stories-fotoseriál děti a hračky

—————

ZpětKontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01-sídlo, korespondence

Jílovecká 103, Semily -provozovna-Kořínek, EVVO
Všeň č.89-lesní rodinné centrum


tel. Semily 776 077 186
 

PODPORUJÍ NÁS:

Nadace Ivana Dejmala