10.08.2015 10:48

Půjdem na to od lesa V. - land art

Land art s dětmi a pro děti - výtvarná výchova bez štětců, papírů, nůžek a lepidel. Prohlubujeme vnímání barev, tvarů, struktur (všemi smysly!) . cit pro rytmus a  řád,kompozici.  Trénujeme také vnímání rovnováhy a těžiště (základy fyziky), hlavně si hrajeme v přírodě a s přírodou .

Jako původně pedagog výtvarné výchovy vnímám ještě další podstané věci :

- dítě v přírodě vnímá především rukama (ohmatat, osahat, nalámat , pohladit), nějaké romantické výhledy do kouzelné krajiny je opravdu nezajímají . Jsou i svou výškou přírodě mnohem blíže, sledují detail ,- často se nám stalo, že když upadlo batole dvou-tříleté -zůstane okouzleně ležet  a sleduje mechovou krajinu před nosem -vidí  možná  krajiny pro víly, skřítky, kouzelné země ).  Děti ještě nemají hodnotící soudy , nejsou zatíženy tím, že plesnivý trouchnivělící pařez je fuj (pokud tento postoj nevnese dospělák -průvodce.Vůbec si všímám, že my dospělí více oceňujeme tvary a procesy vzrůstu (pupen poupě, květ ) než procesy rozkladu a zániků (ale v koloběhu přírody mají oba své nezastupitelné místo). Děti tímto opravdu zatížené nejsou...

- nejdříve dítě nasaje všemi smysly přirozené tvary, barvy , proměny, řád přírody a pak má zdravou zásobu vjemů pro vlastní tvoření (omezit vnímání barev předškoláka na 12 nebo 24 pastelek či kalíšků v barvách je příliš ochuzují..) Příroda nabízí přírozenou barevnost s jemnými přechody a mícháním v procesu  (červánky, tlející přírodniny, poupata) oproti všudepřítomnému "vizuálnímu smogu" přeplácaných sytých těžkých barev v městském prostředí ,o virtuálním ani nemluvě...

- land artové hraní si je výborná aktivita pro průvodce v lesním klubu, kdy mrňata vydrží téměř 2 hodinyv jedné lokalitě se svými zájmy a volnou hrou (dle věku dětí -batolata šťourají krtince atd, starší obydlují své bunkry a "lanují" atd.a já  jako dospělák se docela často nudím -tedy začnu nějakou drobnou mandalku a přidá se pár dětí (nebo je motivuji -potřebuji lístek asi tohoto tvaru, barvy, klacíky...)...Mandalky (či jiné tvary ) mohou být miniaturní na dlaň až k několika metrovým objektům -záleží na přítomném materiálu, počasí, náladě...

-další praktickou věc, kterou sleduji při prezentaci našich aktivit -land art je takový efektní "marketing" přírody v dobrém slova smyslu .Na fotografiích dospělé  ani tak nezaujmou šťastné spokojené děti v přírodě, ale "něco" (samozřejmě jsem si vědoma, že děti na výsledku nelpí, že si užívají proces vzniku či jsouzvídavými spolupracovníky, kteří  podávají, třídí, hledají ...A zde je možná další pole k rozvíjení třeba matematických  (geometrických ) základů předškoláků  - pojmy větší -menší, tenší- tlustší, porovnávání délek, souměrnost , počítání atd. to vše zabaleno  v zajímavý vizuální výsledek (který nafotíme -chvála mediím) a nelpíme na uchování, necháme přírodě zase volně rozplynout...Totální recyklace s minimální ekostopou

Doporučené stránky :https://landartforkids.com/ 

+ velmi inspirativní film o práci  umělce A.Goldworthy

Naše experimenty :

Krakonoš 2013

Hnízdění 

+ přenesení motivu hnízda na festival Jičín -město pohádky 2014

Pampeliškování

Jelen

Krakonoš 2015  -s tímto fotoalbem jsme dokonce uspěli v příhraniční výtvarné soutěži knihoven , a tedy se náš land art prezentoval na několika výstavkách (Krajská knihovna Liberec)

Inspirační nástěnka Pinterest

Věřím, že každá příležitost, kdy mají děti možnost dotýkat se, hrát si s přirozenými materiály,je pro ně zdravá a v dnešním plastovém a virtuálním světě potřebna

(i když třeba přebírají semínka v misce,vytvářeji malé mandalky ) ,staví cestičky ,koleje z klacíků,bunkry, skřítčí domečky...

"Když mluvíme, dotýkáme se rukama, pohledem živých objektů, vyměňujeme si s nimi energii  a informaci.Dítě to velmi silně cítí.Když si hraje s živými objekty, aťje to kámen či větvička, bylinka nebo písek,akumuluje ve svém těle potebnou energii a informaci...Když rodiče omezují přirozené poznávání dítěte umělými hračkami, které nemají vlastní životní energii, ochuzují jeho svět .." Galina Šeremeťová:Aby dítě bylo šťastné

Land art doma při nemoci   + další kutění s přírodninami

 

Na závěr dovolte citát mého oblíbeného autora: David Abram (kniha Kouzlo smyslů)

"Potřebujeme znát textury, rytmy a chutě tělesného světa a umět je rozlišit od textur a chutí naší vlastní invence. Bezprostřední smyslová skutečnost v celém svém více než lidském mystériu zůstává jediným stabilním měřítkem pro náš svět zkušeností, který je dnes zaplavován elektronicky generovanými fantazijními obrazy a inženýrským „štěstím“. Jen v pravidelném kontaktu s dotýkanou půdou a nebem se můžeme naučit, jak se orientovat a jak řídit svůj pohyb v těch nesčetných dimenzích, které si na nás dnes činí nárok."
 

Máte-li chuť se s námi někdy potkat prakticky (s dětmi, dalšími rodinami, případně vaše spřízněné rodiny),je možná domluva na akci v našem lesním rodnném centru (cca 2km od dálnice Praha Liberec -sjezd před Turnovem ) -FB skupina Semínko země-Všeň


Další naše aktivity (přírodní klub Kořínek pro předškoláky v Semilech ) sledujte na FB skupina Jílovecká ulice

 

P.S. Pro všechny dospěláky, kteří přes materii přírodnin nevidí ,nevnímají řád přírody, nabízím jednu "intelektuální" cestu - naši starší lekci Květ -svět

 

—————

ZpětKontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01-sídlo, korespondence

Jílovecká 103, Semily -provozovna-Kořínek, EVVO
Všeň č.89-lesní rodinné centrum


tel. Semily 776 077 186
 

PODPORUJÍ NÁS:

Nadace Ivana Dejmala