10.02.2015 10:32

Půjdem na to od lesa I. -Dětství na prahu 21.století

Jaké je dětství na prahu 21.století? Volný pohyb a hra dětí v přirozeném prostředí je ve městě luxusem (doprava, bezpečnost, psí podpisy...) - raději je necháme v "čistém" virtuálním světě , dítě jako rukojmí konzumního stylu (působivý dokumet).

Pro vyvážení, ještě jedno inspirativní video "anděl"dětských duší Naomi Aldort v divadle na Kampě s J.Duškem

Podívejme se však i na úplný počátek :

Jak chceme v lidech budovat vztah a úctu k matce přírodě, když na počátku je její síla, moudrost  podceňována, přehlížena,  leckdy i pošlapána?

První a prvotní příroda, se kterou se dostane dítě  do styku a utváří tak  vztah k sobě samému i světu,je lidské tělo (matky). Nebudeme-li respektovat hloubku moudrosti přírody lidského těla  a povyšovat se nad ní technologickou chytrostí a přístroji,pochybenou normou současné společnosti, je malá šance budovat v dalších letech hlubší vztah a úctu k přírodě. " V našem pojetí však EVVO (enviromentální výchova, vzdělání a osvěta) chápeme mnohem šířeji (vždyť  kvalita prožití těhotenství a raného dětství jsou ty kořeny, ze kterých vyrůstá nejenom vztah k přírodě, ale i zakotvení  nebo naopak vykořenění člověka se všemi důsledky např. falešné hledání a uspokojování potřeb – sklon k hromadění a neudržitelnému způsobu života.)" tolik z charakteristiky našeho malého, ale milého střediska ekologické výchovy   https://medvedsemily.webnode.cz/.

 

Děloha a později lidská náruč jsou první "enviromentální prostředí" (vhled do problematiky  slovy V.Marka), kde dítě nasává zkušenosti. Další odborné podklady i lidské zkušenosti , občanská společnost či konference.

Porod , bonding , attachment parenting -  kontaktní rodičovství .

Emoční vzpomínky do tří let se ukládají v amygdale ( článek E.Lábusové), které ovlivňují  (nevědomě ) celý život.  Pocity slasti z kojení, milující náruče či stresy z odloučení v umělohmotných autosedačkách a kočárcích , vůně matčiny pleti a mlíčka, listí, květin  či "vůně" benzinu  hodin strávených v autě, zvuky matčina dechu a tepu srdce, ptačího cvrlikání, kočičího vrnění, šumění stromů či hluk dopravy velkoměsta  a zvuky technologických vymožeností v domácnosti (pračka, mixér, vysavač...).

Nakolik ovlivňuje prostředí raného dětství náš dospělý život humorně a moudře komentuje J.Dušek.

Tohle všechno utváří naši normu.  Ale postupně ztrácíme celá společnost cit pro to, co je přirozené (a odpovídá tedy zdravému fyziologickému vývoji dítěte.) 

Rozlišovat mezi těmi dvěma pojmy (NORMÁLNÍ x PŘIROZENÉ) mě  naučila knížka Koncept kontinua .  Pro vhled  doporučuji sběrný dokument "Babies" (trailer).  Pokud raději slyšíte argumenty z odborných vědeckých kruhů, doporučuji knížku (s pro mě osobně velmi nelákavým názvem) Věda zvaná rodičovství. Pro nalákání citát neurologa, z jehož výzkumů z 90.let kniha vychází:" Skvělé chemické látky emocí (hormony) jsou DAREM PŘÍRODY" Jaak Panksepp. A jestli tyto dary budeme nahrazovat umělými či vytvářet situce, kdy nemají šanci se přirozeně rozvinout,nedivme se "bezradnosti" dnešních rodičů.  Odstřihli jsme se od přirozené moudrosti a pomoci Matky přírody.

Samozřejmě nestonám po návratu na stromy, útěk do lůna přírody už mám taky za sebou (kde citelně chyběla sociální podpora), ale pojďmě společně hledat cesty z dnešního stavu , kdy dochází k normativnímu zanedbávání dětí (slovy psycholožky E.Lábusové).

Hledejme pozitivní příklady, sdílejme nápady a inspiraci (Věřím, že nejenom mne nadchla knížka Líný rodič  - ne pouze obsahem, inspirací, ale i tónem, jakým je psána...).

Pátrejme po možnostech a cestách vytvářet pro rodiče s dětmi "připravené přírodní prostředí " - (pracovně si pro sebe tento koncept sociálního podnikání nazývám ZÁZEMÍ PRO LÍNÉ RODIČE.) Něco v malém zažíváme u nás v Jílovecké ulici . Dovedu si ale představit takové i pobytové zařízení (žádný velký  konfort,sociální cena, možnost si pobyt odpracovat ? něco jako chráněná dílna?), ale dvoreček se zvířaty, výběh na louku a  za zády les,kam by mohly jezdit 5-6  rodičů   na MD na pár dní..Tohle by byla z mého pohledu jedna z efektivních forem EVVO. Doplnění přírodního prostředí o sociální rozměr  - sdílení. inspirace. Brožurky, letáčky ani semináře  či přednášky mnoho nezmohou.

Poukazujme na problematické zákonné a jiné vyhlášky a předpisy - hygiena, certifikace dětských hřišť atd.)- inspirace.

Podněty z ekopsychogie (vývojové) J.Krajhanzla , tipy na zajímavé knížky, inspirativní lesní MŠ

—————

Zpět
Kontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01-sídlo, korespondence

Jílovecká 103, Semily -provozovna-Kořínek, EVVO
Všeň č.89-lesní rodinné centrum


tel. Semily 776 077 186
 

PODPORUJÍ NÁS:

Nadace Ivana Dejmala