08.07.2014 21:07

Proč dětem dopřát přírodní hřiště (kontakt s přírodou a přírodninami)

Snad se bude hodit vícero lidem (inspirací k utřídění odkazů i myšlenek a argumentů byla pracovní schůzka v miniškolce firmy HENNLICH, kde se pokusíme a věřím že i časem zvládneme  proměnit kousek rovného anglického trávníku v inspirativní přirozené prostředí pro nejmenší).

Základní dokument UNICEF pro rané dětství (zhodnocuje nejnovější poznatky neurobiologie  - a jednoznačně vyplývá, že období 1-4 roky je klíčové ,v angličtině)

Video neurobiologa (čeké titulky) - zajímavě rozkrývá vliv prostředí na rozvoj dítěte)

Další weby, které se tématu věnují:

Nadace proměny

portál Jdete ven,

Asociace architektů pro přírodní hřiště LOCI

 PROČ dětem dopřát pravidelný kontakt s přírodninami? Proč nestačí spousta hraček ?

"Mnozí psychologové se domnívají, že když je kolem vašeho dítěte příliš mnoho hraček, potlačuje ho to, a je pro něj obtížné se soustředit na jednu věc. Dítě si nejlépe vyhraje s jednou hračkou, bude s ní vymýšlet různé hry. V jeho mysli se kus dřeva nebo rozbité víko konvice může proměnit v pohádkový dům nebo krásné jezera a bude mnohem zajímavější než drahé hračky z obchodu.".

Rebeca Wildová: Svoboda a hranice, láska a respekt. Dharma Gaia 2010

Dítě by mělo mít takové prostředí, aby mohlo dělat do sytosti následující činnosti. Zásadou je, že pokud taková činnost je nevhodná či nebezpečná, dospělý by měl umožnit ji dále provádět. ale za určitých pravidel, aby dítě nic nepoškozovalo a neohrožovalo sebe ani druhé.

Běhat,bouchat do věcí, bouchat věcmi o sebe,cupovat,dupat, experimentovat, házet, houpat, hrabat, chodit po schodech, klepat, krájet, mačkat, míchat, nosit všemožné předměty (nejenom po rovině, ale i přes nejrůznější překážky), otvírat a zavírat dveře, párat, plácat na vodní hladinu, protřepávat, přelévat a vylévat, rozbíjet, skákat, srovnávat, stavět v blátě i písku, stříhat, šplhat, tahat, trhat, třídit, vkládat předměty do sebe, vrhat a házet, vydloubávat....

 

Galina Semereřová (z knížky: Aby dítě bylo šťatsné) :"Když mluvíme, dotýkáme se pohledem či rukama živých objektů. Vyměňujeme si s nimi energii a informace.Dítě to velmi silně cítí. Když si hraje s živými objekty, ať je to kámen či větvička, bylinka nebo písek, akumuluje v sobě energii a informace. Když rodiče omezují poznávání dítěte umělými hračkami, které nemají vlastní životní energii, ochuzují jeho svět..."

Volná hra se rozvíjí ve vhodném prostředí

Děti potřebují pro svou volnou hru vhodný prostor, který by se stal oním prostředím, v němž se lidská inteligence může začít rozvíjet. Kojenci stačí svoboda pohybu, neboť prvními objekty jeho zájmu jsou jeho ručičky. Jakmile dokáže cíleně uchopovat, stráví spoustu času zkoumáním jednoduchých uchopovacích hraček. Tříleté dítě už potřebuje víc: příležitost sbírat zkušenosti ve hře s vodou, zemí, vzduchem a materiál, se kterým může tvořit. Fascinovaně pozorujeme malé děti, které s obrovskou trpělivostí opakují stále stejný pohyb, posunek nebo úkon tak dlouho, dokud ho neovládají. Jejich cvičení, např. při učení chůze, je neúnavné. Označit nepodařené pokusy slovem „chyba“ dokáže jen dospělý. Pro děti je cvičení, pokoušení se a neustálé opakování zcela normálním postupem učení.

Prostředí nevhodné pro volnou hru vede k "poruchám a deficitům"

Dnes se prostory pro volnou hru ve městech už téměř nevyskytují......Není-li dítěti umožněno pohybovat se radostně z vlastního popudu , je omezena jeho šance na normální a zdravý vývoj...."

zdroj: E. C. Gründler, N. Schläfer: Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu, vydalo Ministerstvo životního prostředí,  2010

 

Shrnu -li do pár principů pro vhodné hřiště:

-zvlněný terén (nahoru, dolů, rozvoj motoriky, válení sudů, klouzání se, překonávání překážek)

- rozmanitost přírodních materiálů (povrchů - nejenom trávní, ale i kamínky, kůra, písek...vhodný materiál pro hry)

- možnost úkrytů, schovek - houštinky z keřů či rostlin, možnost stavění bunkrů, domečků (delší klacky 1 -1,5 m dlouhé, jednoduché rychlé tee-pee z dek)

-možnost se někde "vrtat " v půdě, hlíně, dostatek materiálů na lámaní, stavění (klacíky, větvičky, kůra)

- "živá"zahrada - vhodné podmínky pro malé i větší kamarády (živé ploty keře, záhony květin pro včelky, motýli a jiný hmyz, hmyzí hotel, kompost -žížalky a jiné, hromada větví -matriál na hru i úkryt pro ježka)

 

 

 

Inspirace z praxe :Jaro, léto, podzim, zima, v části ZIMA - tvoření s vrbami...

Fotodokumentace z exkurze po německým dětských hřištích a LMŠ

Inspirace z PINTAREST - fotky napoví , inspirují FOTO  1,FOTO 2, FOTO 3

INspirace od nás  - blátivá kuchyň , proč dopřát dětem hlínu, bláto ?

Naše "stavebnice" outdoor - PRKNOKULI

 

 

—————

ZpětKontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01-sídlo, korespondence

Jílovecká 103, Semily -provozovna-Kořínek, EVVO
Všeň č.89-lesní rodinné centrum


tel. Semily 776 077 186
 

PODPORUJÍ NÁS:

Nadace Ivana Dejmala