19.09.2011 13:23

Výstava Hranice na Moravě

  Galerie M+M srdečně zve              v rámci Mezinárodního roku lesů na výstavu

                             

                  Potichu v lese

dětský prožitek lesa (v pohádkách, hrách, knížkách, příbězích, zážitcích)

  • scenérie pohádek z ovčího rouna, skřítci, víly, inspirativní fotografie a náměty pro rodiče, pedagogy i děti (od 0-100 let).

  • Pro děti MŠ a ZŠ je v rámci výstavky připraveno několik interaktivních úkolů „z lesa“.

     Zahájíme v pondělí 17.10.                        v 17 hod.

hudebním vystoupením žáků ZUŠ, krátkou loutkovou pohádkou s tajemstvím lesa (volně na motivy B.Němcové) + tvořivou dílničkou (skřítek, víla z ovčího rouna)

                                                                     Srdečně zve PeadDr. Lenka Hřibová, lektorka ekologické výchovy

               Galerie M+M, Jurikova ulice           (u nádraží Hranice na Moravě– město)

    denně 9-17 hod. 17.10.-27.10. 2011

 

K přírodě blíže a častěji (nejenom s dětmi).Životní styl většinové společnosti na počátku 3.tisíciletí neumožňuje v raném dětství (zvláště ve městech) naplnit fyziologické i psychologické potřeby bezprostředního kontaku s přirozeným prostředím (přírodou). Nakolik je přirozené to, co je dnes normální? (hodiny denně v autosedačce, u obrazovky atd.). Chybí povědomí o nezastupitelné roli přirozeného prostředí pro psychomotorický rozvoj dítěte. Zabývat se ve hře živou i neživou přírodou patří k základním potřebám dítěte, podobně jako jídlo, spánek, láska a péče. Zelené plochy na sídlištích patří více pejskařům než malým dětem, nebezpečí dopravy zahání děti ve městech do oplocených certifikovaných dětských klícek s ne příliš různorodým přírodním prostředím.

Hranice jsou město s překrásnou a vzdáleností dostupnou přírodou , využijme zlatě medový podzim ke hrám a výletům přímo v lese, v přírodě.

 

                                                                  Kampaň + výstavu podpořilo MŽP

 

                                                                      

—————

ZpětKontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01-sídlo, korespondence

Jílovecká 103, Semily -provozovna-Kořínek, EVVO
Všeň č.89-lesní rodinné centrum


tel. Semily 776 077 186
 

PODPORUJÍ NÁS:

Nadace Ivana Dejmala