23.05.2012 06:56

Piliny v hlavě

Dostala se mi (ne do rukou), ale do mailu digitální podoba bezva inspirativní knížky (Vera F..Birkenbihlová:Piliny v hlavě) s podtitulem :návod k užívání mozku.  Současný vzdělávací systém není zde hodnocen  právě lichotivě. Samozřejmě nás seznámí s panem Levým a paní Pravou. Můžete hádat, kdo má v současných modelech učení navrch.

Piliny v mé hlavě (odkaz Pdf)

Pro mě osobně je to opět tak trochu výhybka na cestě  mého lektorského směrování, od pouze "ekologických programů" se vydat i na pole artefiletiky a vrátit se tak zelenou oklikou (pARTner) k mým původním oborům. Pro inspiraci a nalákání  přeskákejte rovnou ke str.36, kde máte pěknou charakteristiku paní Pravé :

"...je spíše liknavá, ráda experimentuje, i když nemá tušení, kam její experiment povede. Miluje riziko a mnozí její bližní s převažujícím vlivem levé poloviny mozku ji vnímají jako osobnost chaotickou. Její zvědavost může působit záporně, "jestliže začne strkat nos"  do záležitostí jiných lidí....Paní Pravá má přehled, i když si neví vždy rady, co si počít s jednotlivými detaily.

Paní Pravá pracuje intuitivně.Má vynikající anténu, aby zachytila všechny "vysílané kmity", a to jak ostatních lidí,tak celkových vývojových směrů a proudů.

Jestliže něčemu hned neporozumí,pak jí to uchvátí nebo pobaví! Chce mnoho věcí prozkoumat, protože zkoumání jí baví- ne ovšem docela, protože u toho musí chápat i detaily.

Zábava a radost ze života jsou pro ni základními hesly, vždyť i práce přináší radost..."

Dejme tedy prostor i paní Pravé v nás, určitěji současný stav světa potřebuje ...NEROZDÁVEJME  RADY, ALE  RADOST.

 

—————

Zpět


Kontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01-sídlo, korespondence

Jílovecká 103, Semily -provozovna-Kořínek, EVVO
Všeň č.89-lesní rodinné centrum


tel. Semily 776 077 186
 

PODPORUJÍ NÁS:

Nadace Ivana Dejmala