02.05.2014 08:01

Kořínek našeho vztahu k přírodě

V rámci krajské konference MRKVIČKA 2014  (síť enviromentálně laděných MŠ a NNO,MC) v Oldřichově v Hájích 6.5.2014 je hlavní téma

"Půjdem na to od lesa".

Pokusila jsem se shrnout naše dosavadní zkušenosti v rámci lekce, o kterou jsem byla požádána. Nabízím tedy veřejnosti prezentaci, kterou jsem si pro účastníky nachystala (s vědomím toho, že ne vše je takto k použití, bez společné diskuze, praktických rukodělných aktivit atd.):

KOŘÍNEK (kde a jaký je náš kořínek vztahu k lesu a přírodě)

Chceme, aby dítě mělo zdravý kořínek?“

(Lekce je vystavena na základě modelu E-U-R evokace, uvědomění, reflexe)

E: Napiště si drobné poznámky, jestli a JAK vnímáte rozdíl následujícícho:

Povídáme o přírodě

v přírodě

s přírodou

 

Učíme se na stromě

o stromě

od stromu

 

Škola v lese

lesní ,lesnická

lesa

Skupinka stromů -park -lesopark- les- prales (ne tropický, ale středoevropský – např.Boubín, Žofín)

 

 

U: Prográmek EVVO pro MŠ inspirovaný knihou „Přihody malého Kořínka“ Ljuby Štíplové

(vhodná inspirace i pro delší projekt, pozor, nesklouznout pouze k učení se jednotlivostem (trávy, mechy, stopy, stromy,) ale pokusit se prožitkem, aktivitami nabídnout ty velké skryté souvislosti a zákonitosti lesa – např.změna ekosystému po vykácení (obrázek stěhování), mechy v lese ,

role hub - skřítci houbíci (otázka: Jsou nejedlé houby na houby? Kdo „uklízí“ v lese? Lesní internet)

 

Malá ochutnávka (inspirace) aktivit (praktických)

-stromy-(vhodné na podzim) košík, krabice listí, jehličí – přiřazování k obrázkům, pexetrio apod.

Jedním druhem listů tisknout -skřítek dubánek, javoráček, lipánek atd.

-zvířata v lese- stopy (chytrý provázek)

-jedovaté a léčivé byliny

-houby -ne pouze rozlišovat, spíše objasnit funkci hub v lesním ekosystému - rozkladné prvky nejsou destruktivní, zajišťují koloběh , propojení , houby (co sbíráme do košíku nebo vidíme, jsou pouze plodnice -třeba jako jablíčko na stromě, celá houba je vlastně to skryté podhoubí v zemí -pěkný obrázek „pletení skřítků houbíků) – různé aktivity na spojování s klubíčkem provázku

vyráběčka: houbička z vlny (trochu ze připodobnit jemňounké podhoubí a zhotnělá houba)

jaro, kytičky, kvetení - nabídka zážitku tajemství rozkvétání (hedvábný šátek v dlani )

 

 

KOŘÍNEK mého vztahu k přírodě : PaedDr.Lenka Hřibová, lektor EVVO, původně Č-VV:

- bezesporu osobní návštěva pralesa Žofín v roce 1990, kurz permakultury – např. i „jedlý les“ (heslo:Příroda je nejmoudřejší učitel ), pravidelný pobyt s dětmi (spíše s batolaty 2-3 letými) v přírodním prostředí – kde zažívám , že příroda je pro děti druhá matka -z mateřské náruče do náruče matky přírody „BONDING“.

 

Dovolte několik drobných postřehů z mé asi roční praxe v dětském přírodním klubu :

  • přírodní terén (nerovnosti, zvlnění, klacíky) je skvělý učitel motoriky dítěte (oproti rovným asfaltovým, betonovým cestičkám či anglickému trávníčku), upadne-li dítě na louce, v lese, tak do MĚKKÉHO - nedělá z pádu problém (ani dítě ani dospělý), vstane a jde dále (skvělý trénink do života,jak zacházet s chybou, s pádem )

  • malé dítě je otevřený smyslový orgán, vnímá všechny podněty nmnohem intenzivněji než dospělý), a jeho smysly jsou tak nějak rovnoměrně zaměřeny (my dospělí z 90 % preferujeme zrak), malé děti ani tak neuchvátí zrakové podněty – výhledy do kraje atd. - jsou stejně nadšeny  hmatovými a jinými podněty.

  • na rozdíl od nás dospělých nepotřebuje dítě cíl, důvod pobytu v přírodě (výlet někam: do CHKO, hrad,sbírat houby,ke sudánce atd.), vystačí si opravdu na místě (komunikuje právě s tím místem všemi smysly), „les je místo propojení, nikoliv úniku“

  • děti nemají ještě v sobě rozlišovací škatulky – krásno, ošklivo, dokáží se nadchnout a zkoumat rozkládajícíc se hmotu- truchnivělá kůra, dřevo, spoustu breberek, larev - záleží pouze na postoji doprovázejícího dospělého, jakou emoci vypustí (fuj nebo jéé) - zážitek koloběhu

  • role dopělého průvodce je nesmírně důležitá (jeho stav mysli, povídá si s přírodou nebo řeší telefonem rodinné trable?), nastavuje hranice - „u nás“ pravidlo: netrháme živé lístky, větvičky, suchého materiálu na zemi je v lese dost a dost). Klacík(+ provázek) hračka, materiál k nezaplacení –„land art“ -hnízda, cesty, železnice,obrázky,udice, luky, košťátka, pavučiny + další

  • důležitost biorytmů - po 2 -3 hodinách v terénu mrňata krásně po obědě spí, leckteří už doma od roka nespávali ) problém dnešní hektické doby – přemíra psychických a smyslových podnětů, malá fyzická námaha (děti jsou vozeny v kočárcích, v autosedačkách) – tělo není unavené, chybí rytmus vzruch, odpočinek – děti přetažené, vyvíjejíci se nervová soustav.Možná jeden ze zdrojů pozdějších poruch pozornosti ve škole.

  • Podmínky a možnosti plnohodnotného prožívání dětství na prahu 21.století neustále ubývají (betonová a asfaltová džungle, virtuální realita, nedostatek dětem přátelského, bezpečného a inspirativního prostoru k žití, práci i hrám). Těm, kteří se pohybují po městech s malými dětmi,nemusíme připomínat: neustálé ohrožení z dopravy (kde se může dítě rozběhnout a běžet k spokojené únavě?), v parcích a částech městské zeleně často strach, kam šlápnout (psí podpisy), z toho samozřejmě plynoucí "výchova" na distanc od matičky země- nechoď, nešlap. nesedej, neber...Situace se opravdu proměnila, ještě v 60. a 70.letech si děti mohly užívat "komunitního života ulice", ale ruku na srdce, kdo nechá v současnosti dětem tuto možnost (asi ta zvýšená doprava i uvnitř sídlišt nebo i na vesnicích...) Tedy kdo nemá velkou rozlehlou zahradu a dostatečně širokou či tolerantní k návštěvám rodinu, hledá možnosti, cesty, jak umožnit dětem dlouhodobější pobyt v přírodním prostředí.

  • Poslední rok dva pociťuji další velký problém – tabletová generace 2-3 letých dětí (+ dle statistik: nejaktivnější on-line komunita jsou matky na rodičovské „dovolené“)

 

Osobně si myslím, že mnohem důležitější si ujasnit PROČ (S dětmi k přírodě blíž a častěji), ono JAK pak přijde s vědomím důležitosti a zodpovědnosti samo.
 

Inspirující citáty :

Jen děti, které se smí ušpinit, se mohou v přírodě něčemu naučit“

Sepp Holzer : Poušť nebo ráj , str.212

(rakouský farmář, který nezapomněl na zdravý selský rozum, ani dotace EU mu ho nezatemnily, provozuje permakulturu, aniž o tom věděl)

Tím, že jsou děti vychovávány v izolaci od přírody a živých tvorů, ztrácejí přirozenou spojitost s životním prostředím. Vyrůstání v symbióze s rostlinami, živočichy a lidmi dodává zkušenosti ve vzájemných vztazích mezi jednotlivci a motivuje nás k uvážlivějšímu přístupu, jenž zahrnuje schopnost poradit si s jakoukoliv úlohou, nikoliv s ní zápasit. Pozorováním živých tvorů jsme schopni určit fakt, že příroda je dokonalá. Není na ní co zlepšovat. Naší úlohou je ji chránit a starat se o ni .“Sepp Holzer

 

Dítě by mělo mít takové prostředí, aby mohlo dělat do sytosti následující činnosti. Zásadou je, že pokud taková činnost je nevhodná či nebezpečná, dospělý by měl umožnit ji dále provádět. ale za určitých pravidel, aby dítě nic nepoškozovalo a neohrožovalo sebe ani druhé.

Běhat,bouchat do věcí, bouchat věcmi o sebe,cupovat,dupat, experimentovat, házet, houpat, hrabat, chodit po schodech, klepat, krájet, mačkat, míchat, nosit všemožné předměty (nejenom po rovině, ale i přes nejrůznější překážky), otvírat a zavírat dveře, párat, plácat na vodní hladinu, protřepávat, přelévat a vylévat, rozbíjet, skákat, srovnávat, stavět v blátě i písku, stříhat, šplhat, tahat, trhat, třídit, vkládat předměty do sebe, vrhat a házet, vydloubávat....“ Rebeca Wildová: Svoboda a hranice, láska a respekt. Dharma Gaia 2010

 

Když mluvíme, dotýkáme se rukama či pohledem živých objektů, vyměňujeme si s nimi energii a informaci. Dítě to velmi silně cítí.Když si hraje s živými objekty, ať je to kámen či větvička, bylinka nebo písek, akumuluje ve svém těle potřebnou energii a informaci.....Když rodiče omezují přirozené poznávání dítěte umělými hračkami, které nemají vlastní životní energii, ochuzují jeho svět"

Galina Šeremeťová :Aby dítě bylo šťastné.... .str.90

 

"Již od dětství je dítě obklopeno umělými předměty. Jakýkoliv předmět je vtělením něčí myšlenky. Takže dítěti se podbízí něčí mysl k tomu primitivní, například chrastítko. Trochu dospělejší dítě dostává panenku nebo mechanické autíčko. Děti si rády hrají a jsou závislé, hrají si s tím,co se jim podbízí... v okamžiku, kdy malinký Vladimír prohlížel něco v trávě, poznával nejen broučky,ale i celý vesmír. Podle ní je brouček dokonalejší mechanizmus než jakýkoliv ručně vytvořený, a obzvlášť primitivní stavebnice. Dítě, které má možnost komunikovat s těmito dokonalými živými mechanizmy, se samo stává více dokonalé, než při komunikaci s mrtvými, neživými primitivními předměty."

 

.A dobří rodiče jí nakupují plastové hračky, které ochutnává. Miliony malých chlapců a děvčátek našeho světa, jako zvířátka, dospívají v bytech, které se podobají klecím. A my po nich chceme, aby z nich vyrostli rozumní, svobodní a šlechetní lidé.
Vždyť tyto bytosti si ani nemohou představit, že svoboda je především svobodná mysl, znalosti a pocit živého vesmíru.
O tomto živém vesmíru budou dospělému dítěti vykládat ve škole. Získá samozřejmě nějaké informace o velkém světě živé přírody, o vesmíru, stvořeném velkým Tvůrcem, ale nikdy jej nedokáže pocítit. Pocity, které může získat člověk v prvních rocích života v harmonii s velkým světem Tvůrce a přitom bez úsilí a napětí, v podobě hry, nevynahradí žádné hodiny ve škole a přednášky na univerzitě.
Nikoho nevyzývám, aby šel se svými dětmi do tajgy. Bylo by to nesmyslné. Ale něco dělat přece musíme .

Z knihy .Zvonící cedry Ruska

 

Dnes se prostory pro volnou hru ve městech už téměř nevyskytují......Není-li dítěti umožněno pohybovat se radostně z vlastního popudu , je omezena jeho šance na normální a zdravý vývoj...."E. C. Gründler, N. Schläfer: Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu, vydalo Ministerstvo životního prostředí, 2010

 

Semínko země -nezisková organizace, jejíž posláním je :

umožnit prožívání hodnot dětství v přímém kontaktu s přirozeným prostředím i v technickém a virtuálním 21.století .

Máme několik projektů:

- kampaň "S dětmi k přírodě blíž a častěji "https://nazeleno.webnode.com/

- oživení prostoru areálu památkově chráněné dřevěnky v Jílovecké ulici v Semilech (akce pro rodiny s dětmi, zázemí přírodního klubu Kořínek,programy EVVO pro MŠ a ZŠ) https://medvedsemily.webnode.cz/

-provozujeme přírodní klub Kořínek pro děti od 2 let – forma enviromentální výchovy

https://www.korinek-semily.cz/

Chystáme projekt „ lesního mateřského centra “ ve Všeni u Turnova + týdenní pobyt pro rodiče s dětmi tamtéž, léto srpen 2014, pronájem ZŠ , bezprostřední blízkost lesa, velkého sadu, CHKO Český ráj mimo turisty

 

Snažíme se i osvětu mězi rodičovskou veřejnosti - besedy na téma Přirozené x normální

odkazy zde :https://nazeleno.webnode.com/news/cyklus-besed-normalni-x-prirozene/

(nové poznatky neurobiologie, média atd)

Inspirativní knihovnička : https://nazeleno.webnode.com/knizky/

 

Děkuji za pozornost, spolupráci a sdílení zkušeností Lenka Hřibová, lenka.hrib@volny.cz, 776 077 186

 

R: Prosba na závěr :pokuste si v hlavě trochu urovnat (a zapsat) -jen pro sebe:

Jaký je můj osobní KOŘÍNEK vztahu k přírodě a dětem?

 

—————

Zpět

Kontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01-sídlo, korespondence

Jílovecká 103, Semily -provozovna-Kořínek, EVVO
Všeň č.89-lesní rodinné centrum


tel. Semily 776 077 186
 

PODPORUJÍ NÁS:

Nadace Ivana Dejmala