16.01.2012 21:09

Komunitní kompostování - inspirace z Anglie

Zajímavá zkušenost z ciziny, inspirativní projekt rozjíždějící se u nás...

—————

Zpět


Kontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01-sídlo, korespondence

Jílovecká 103, Semily -provozovna-Kořínek, EVVO
Všeň č.89-lesní rodinné centrum


tel. Semily 776 077 186
 

PODPORUJÍ NÁS:

Nadace Ivana Dejmala