28.12.2011 00:00

Dotazníkové šetření "S dětmi k přírodě blíže a častěji"

V rámci sítě MRKVIČKA  ( která spojuje "zeleně" laděné MŠ, MC ) byl proveden dotazníkový průzkum o stavu kontaktu dnešních dětí s přírodním prostředím.

Výsledky  se dočtete v přiložené zprávě.Vyhodnocení dotazníku MŠ.pdf (2,2 MB)

pro přehlednost původní formulář dotazníku Dotazník MŠ.doc (48 kB) a také k nahlédnutí fotodotazníček NORMÁLNÍ x PŘIROZENÉ
NxP.pdf (1,5 MB)
 

Dovolte nyní několik úvah komentářů:

Je zajímavé, jak vcelku výrazně se liší nazírání na problém u pedagogů na venkově a ve velkém městě.  Samozřejmě velké město je s dostupností přírodního prostředí na tom hůře, na druhou stranu jeden z velkých důvodů (čas strávený před obrazovkou ) je téměř "globální" . Rozdíl je však s typicky městskými problémy (zelené plochy a psí "podpisy". bezpečnost dětí ...)

Zajímavá souvislost vyplyne z faktu, že pro docela podstatnou část dětí je zahrada  MŠ jeden z nejvíce (a pravidelně ) užívaným přírodním prostorem. Zde se nabízí možnost nabídnout dětem možnost zažít nejenom proměny ročních období, přímé působení živlů, ale také přirodní koloběh (kompost),procesy  klíčení, růst  a zrání..Souvislosti podmínek života drobných, ale důležitých spoluobyvatel (hmyz, půdní živočichové, ptáci,drobní savci (ježek). - funkce živých plotů, křovin, kvetoucích rotlin....Tyto prvky přírodních zahrad lze úspěšně kombinovat s přirozenou dětskou touhou něco přetvářet, budovat, přenášet,.

Samozřejmě bude dlouhá cesta proměnit obecně přijatelnou normu - anglická trávní, asfaltové cestičky??? .

Pokud zahrada  nabídne přirozené úkryty, terénní nerovnosti, dostatek materiálu na přetváření a přeskupování má šanci nabídnou zážitek bezprostředního dotyku s přírodou i dětem z rodin, kde se toto příliš nepodporuje. Samozřejmě nejde o tak radikální formu pobytu v přírodě jako v LMŠ (lesních školkách), na druhou stranu to může sehrát neocenitelnou roli právě v "osvětě " středního proudu.

Dovolte drobnou paralelu s hudební výchovou: je všeobecně známo, že živé zpívání
v rodinách mizí (nahrazuje ho reprodukovaná hudba, spíše pasivní přijímání). Nicméně právě MŠ si klade za cíl rozvíjet živou hudebnost dětí v procesu předškolního vzdělávání (zpěv, hudba). Něco obdobného by mělo jít i v našem tématu, jak vědomě doplňovat to, co ve většině rodin již není nebo schází. Mám trochu obavy, že právě hnutí LMŠ v radikální formě u nás, vlastně naplňuje potřeby již zeleně laděných rodičů (což je určitě skvělé), ale mělo by toto téma být doplněno i o cesty pro „střední proud“.

—————

Zpět


Kontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01-sídlo, korespondence

Jílovecká 103, Semily -provozovna-Kořínek, EVVO
Všeň č.89-lesní rodinné centrum


tel. Semily 776 077 186
 

PODPORUJÍ NÁS:

Nadace Ivana Dejmala